top of page

Miljøledelse

Overordnet mål med miljøarbeidet

«Vi skal innrette vår praksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft igjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte»

Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål

Bærekraft

Marexim AS er opptatt av bærekraft og mangfold. Vi arbeider for å redusere de negative miljøkonsekvensene som følger av vår virksomhet og bistår våre kunder med å overholde sine klimamål. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og oppfatter mangfold og likestilling som en styrke i vår måte å drive virksomheten.

Vi forplikter oss til bærekraftmålene fastsatt av FN, og ønsker kontinuerlig å jobbe for å styrke virksomheten innen arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Langsiktig tenkning skal prege både vår måte å drive virksomheten på og vårt samarbeide med våre kunder. Vårt mål er å bidra til så ressurseffektive og bærekraftige leveranser som mulig.

Miljøhensyn er en integrert del av vår vurdering ved innkjøp og valg av leverandører. Vår ambisjon er å drive virksomheten med minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Mest mulig begrensning av reisevirksomhet og løpende arbeid med digitalisering er viktige verktøy i vårt arbeid med å redusere miljøbelastningen på omgivelsene.

Våre tiltak skal bidra til å begrense klimaavtrykk, og vi er opptatt av å arbeide med bærekraft i flere dimensjoner. Vi ønsker å møte markedet med en bevisst holdning til klima og miljø. Våre valg ønsker vi skal gjøre en forskjell, og bidrar til å øke bevisstheten til våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Bedriften er Miljøfyrtårn-sertifisert og medlem av Grønt Punkt Norge.

Innspill og forbedring

Dersom noen har innspill til hvordan vi kan bli enda bedre, kan det formidles via våre nettsider.

bottom of page