top of page

Acerca de

Personvernerklæring

Etter personvernlovgivningen er Marexim AS behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler.

Marexim AS har org.nr 912 963 470 og adresse Olav Ingstads vei 12, 1351 Rud.

Kontaktopplysninger: telefon 67 15 13 20 eller e-post ordre@marexim.no.

Generell kontakt
Tar du kontakt med oss på telefon eller e-post behandler vi opplysningene om deg på en sikker måte og i tråd med hva henvendelsen gjelder.

Leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner for samhandling med leverandører og andre samarbeidspartnere. Lagringstid vil variere ut fra samarbeidets art, behandlingskategori og eventuell berettiget interesse i å dokumentere relasjoner.

Vår nettside
På vår nettside www.marexim.no bruker vi informasjonskapsler, eller cookies, for statistikkformål. Det er Google Analytics som brukes, med anonymiseringsfunksjon påslått slik at IP-adresser lagres anonymisert.
Nettsiden driftes av Marexim AS.

Marexim AS sider på Facebook og Instagram
Marexim AS har selskapsside på Facebook, der du kan stille spørsmål og gi kommentarer om for eksempel produktene våre. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Er innlegget ditt en kundehenvendelse så vil Marexim AS tilstrebe å gi deg en rask tilbakemelding. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på vår Facebook-side gjennom standard Facebook-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare eller annen behandling som fremgår av aktiviteten på siden. Merk at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks brukervilkår og personvernerklæring når du besøker vår selskapsside og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.

Marexim AS har også selskapssider på Instagram. Direkte henvendelser vil bli besvart av oss. Generelt er det brukervilkårene for hvert av de sosiale mediene som gjelder for din aktivitet. Du har selv ansvar for innlegg og at rettigheter er i orden for bilder du legger ut. Skulle Marexim AS ønske å bruke bilder du har lagt ut, vil dette bare skje etter separat avtale med deg.

Ekstern varslingsordning
Marexim AS ønsker at å få beskjed om opptreden fra våre ansatte eller partnere i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. Varsler kan gis direkte til vår e-post ordre@marexim.no. Håndtering av varsler kan innebære behandling av alle typer personopplysninger, inkludert særlige kategorier av personopplysninger. Grunnlaget for å behandle personopplysninger i varslingssaker er berettiget interesse eller at slik behandling er nødvendig for å oppfylle Marexim AS rettslige forpliktelser, herunder arbeidsrettslige plikter og rettigheter, eller nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Hvor lenge opplysninger knyttet til varselet vil bli lagret, beror på varselets karakter og resultatet av undersøkelsene av varselet.

Databehandlere og utlevering
Marexim AS kan bruke andre virksomheter til å behandle selskapets personopplysninger. Slike forhold er regulert i databehandleravtaler. Viktigste databehandlere er:
• Google, for Google Analytics, brukt på www.marexim.no.

Utlevering av opplysninger kan skje dersom lovgrunnlag foreligger, for eksempel ved pålegg fra offentlige myndigheter.

Rettigheter og klageinstans
Du har rett til innsyn, retting og sletting i tråd med gjeldende personvernlovverk. Har du spørsmål til hvordan Marexim AS behandler dine personopplysninger, send e-post til ordre@marexim.no og merk e-posten med "Personopplysninger" i tittelen.

Du kan klage på behandlingen til Datatilsynet. Du finner opplysninger om hvordan på www.datatilsynet.no

bottom of page