HÅKON SMERUD

Markedsdirektør

905 20 767

VEGARD JOHANSEN

Key Account Manager

932 14 895

TORKIL HANSEN

Nasjonal Salgssjef

995 71 115

AUD SKREDEN

Key Account Manager

992 93 949

KJETIL GAUSTAD

Regionsjef

Oslo, Viken nord øst og Innlandet øst

911 02 663

MORTEN SAND

Distriktansvarlig

Oslo, Viken øst og Innlandet vest

489 90 057

LENE INSTANES

Distriktansvarlig

Vestland og Haugalandet

979 83 843

SILJE BJØRKMO

Distriktansvarlig

Nordland fra Saltfjellet, Troms og Finnmark

906 13 262

GEIR LANGEN

Distriktansvarlig

Oslo, Viken vest, Vestfold og Telemark

958 16 800

JOSTEIN HALVORSEN

Distriktansvarlig

Rogaland, Agder og vestre del av Vestfold og Telemark

950 21 351

RUNE OPDAL

Distriktansvarlig

Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland til Saltfjellet

922 32 366

©2020 by Marexim.