HÅKON SMERUD

Markedsdirektør

*

905 20 767

VEGARD JOHANSEN

Key Account Manager

*

932 14 895

TORKIL HANSEN

Nasjonal Salgssjef

*

995 71 115

KJETIL GAUSTAD

Regionsjef

 Oslo, Viken nord -øst og innlandet øst

911 02 663

GEIR LANGEN

Distriktansvarlig

Oslo, Viken vest, østre del av Vestfold og Telemark med Skien og Porsgrunn

958 16 800

JOSTEIN HALVORSEN

Distriktansvarlig

Rogaland, Agder og vestre del av Vestfold og Telemark

950 21 351

RUNE OPDAL

Distriktansvarlig

Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland til Saltfjellet

922 32 366

MORTEN SAND

Distriktansvarlig

Oslo, Viken øst og Innlandet vest

489 90 057

LENE INSTANES

Distriktansvarlig

Vestland og Haugalandet

979 83 843

SILJE BJØRKMO

Distriktansvarlig

Nordland fra Saltfjellet, Troms og Finnmark

906 13 262

©2020 by Marexim.